Van de Diaconie mei

Collecte-opbrengsten in de maanden maart en april:
Maart 2020
Diaconie        €  309,25
Kerk              €  504,24
Kerk in Actie  €  202,65

April 2020
Diaconie        €  545,00   (incl. HA Hofgeest)
Kerk             €  476,25

Ontvangen € 20,-- als opbrengst spaardoosje 40dagentijd voor Kerk in Actie.
De Diaconie mocht in maart € 150,-- en in april € 300,-- ontvangen. Prachtige bedragen en alle gevers hartelijk dank!

Ja, de spaardoosjes. Die konden tot op heden nog niet worden ingeleverd. De opbrengst van de spaardoosjes is voor de commissie Kerk in Actie, voorheen ZWO. U kunt de spaardoosjes thuis laten staan en t.z.t., als er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden, inleveren of u kunt zelf het spaardoosje legen en het bedrag overmaken op Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO, rekeningnummer NL42 INGB 0001 7755 28.

In de bezetting van de Diaconie is het een en ander veranderd. Ton Zaal heeft in de online kerkdienst van 3 mei afscheid genomen. Hij heeft een mooie bijdrage geleverd aan onze Diaconie. Aan het onderwerp statushouders en de bestemming van de collecte-gelden heeft hij altijd op een mooie wijze zijn standpunt verwoord. Persoonlijk mag ik terugzien op een heel goed contact met hem en dan niet alleen de Diaconie betreffende zaken. Hij zal gemist worden. Maar er zijn ook weer goede vervangers. Alies Passchier neemt zitting in het college namens Velserbroek (zij is inmiddels al bevestigd) en Dick van Dassen voor Santpoort. Zijn bevestiging zal plaatsvinden zodra de diensten op zondag weer normaal zijn. Mijn afscheid heb ik uitgesteld tot het einde van het coronatijdperk. Zo ziet u, niet alles staat stil, nee wij proberen voorzichtig zoveel mogelijk te doen.

Met hartelijke groet, namens alle diakenen,
Hans Kosters
terug