Van de Diaconie juni

De collecte-opbrengsten in de maand mei:
Diaconie    € 425,75
Kerk          € 425,75

De Diaconie mocht nog € 225 aan giften ontvangen.
In het artikeltje ‘Zo waait de Geest’ zijn de giften € 30 voor de Kerk en € 40 voor de Diaconie vermeld.

Ton Zaal heeft in een dienst in Velserbroek met mooie dankbare woorden afscheid genomen. Hij heeft ook altijd met veel plezier en werklust zijn ambt vervuld. Fijn gedaan Ton.

In de dienst van 19 juli a.s. neemt ondergetekende officieel afscheid als diaken en zal Dick van Dassen bevestigd worden als diaken. Mijn ambt heb ik 4 jaar met plezier uit mogen uitoefenen. Ik heb begrepen dat je het niet alleen hoeft te doen. De diakenen en de andere leden van de kerkenraad zijn altijd bereid om mee te denken en te helpen. Ik heb ook ondervonden dat er heel veel werk verzet wordt waar niemand wat van ziet en dat toch moet gebeuren. De liefde voor onze kerkelijke gemeenschap, om die in stand te houden, is groot. Ik dank de gemeente voor de ondersteuning die ik altijd van u heb mogen ontvangen. Mooie woorden maar ik mag ook naar boven kijken, vanwaar zal mijn hulp komen? Ook die hulp van God heb ik mogen ervaren als het even niet meer zo goed ging. Daar ben ik God ook dankbaar voor.

Met vriendelijke groeten, Hans Kosters
terug