Van de Diaconie december

De Diaconie vraagt U om een financiële bijdrage voor onze Kerstactie.

De opbrengst is gedeeltelijk weer bestemd voor de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem.

 


Dit jaar vragen wij uw bijdrage ook voor de volgende twee doelen:

Mercy Shipsgelooft dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers (zonder salaris en betalend voor hun eigen inwoning), maken ze door operaties en trainingen, chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten.

 

Sheltersuit, een jas met aanritsbare slaapzak, wordt o.a. gemaakt door statushouders en in sociale werkplaatsen. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook op Lesbos, in Calais, Afghanistan, Syrië en zelfs New York,
worden de jassen via lokale organisaties zoals het Leger des Heils uitgedeeld
aan daklozen en vluchtelingen. Met uw hulp is Stichting Sheltersuit in staat om meer warmte en onderdak te verspreiden.Meer informatie over deze organisaties vindt u op de volgende websites:
voedselbankvelsen.nl
stemindestad.nl
mercyships.nl
sheltersuit.com/nl


Dankzij uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van genoemde instellingen te steunen. Helpt u mee?

U kunt uw giften overmaken naar NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gem. Santpoort – Velserbroek’ o.v.v. Kerstactie. U kunt ook de QR-code scannen en daarmee snel en eenvoudig via iDeal doneren.
De diakenen wensen U gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Namens deze, Jan Bothof

 
terug