Van de Diaconie februari

Beste mensen,

Een korte update …
De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
06 dec PKN - Kinderen betrekken bij diaconaat 125,00
13 dec Diaconie 70,00
20 dec PKN - Daarom Kerst  50,00
24 dec Diaconie 105,00
25 dec ZWO-project K 021262 230,00
                         
Voor de Kerk werd totaal € 580 ontvangen.

De opbrengsten van januari zijn op moment van schrijven nog niet bekend.
In januari ontving de Diaconie € 150 aan giften.
Tot op heden (3 februari) ontvingen wij voor onze Kerstactie ruim € 2.000.
Veel dank aan alle gevers voor uw steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug