Van de Diaconie maart

De opbrengst van de collecte in januari was als volgt:
  3 jan. Diaconie € 125
10 jan. Diaconie €   71
17 jan. PKN / Ondersteuning Gemeenten €   39
24 jan. Diaconie €   68
31 jan. PKN / Jong Protestant €   13

Voor de Kerk werd € 370 gedoneerd.

We hebben weer een aantal mooie giften mogen ontvangen, in totaal € 150 in januari en € 260 in februari.

De Kerstactie heeft € 2.085 opgebracht. Zoals al in januari in dit kerkblad vermeld is dat aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren. Daarom ,en omdat wij de laatste maanden toch ook meerdere mooie donaties mochten ontvangen, heeft de Diaconie besloten om uit eigen middelen de donaties aan de vier doelen (Voedselbank Velsen, Stem in de Stad Haarlem, Mercy Ships en ShelterSuits) te verhogen naar € 600 elk.

Inmiddels is het al weer bijna Pasen en hebben de diakenen ook dit jaar weer een groot aantal kaarten beschreven die in het kader van de paasgroetenactie van de PKN naar gevangenen zullen worden gestuurd. 

In de week vóór de Stille Week zal er ook in onze gemeente een paasgroet, in de vorm van een groetenkaartje met een fleurig plantje en de paasuitgave van Open Deur, worden overhandigd aan al onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Onze Diaconie en Kerk nemen de kosten voor hun rekening. 

Rest mij om eenieder die zich (weer ;-) heeft ingezet om aandacht te geven aan onze medemens en onze mede-gemeenteleden of financieel daaraan heeft bijgedragen, daarvoor hartelijk te bedanken!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug