Van de Diaconie mei

Beste mensen,

De collecten hebben in maart het volgende opgebracht;

7 mrt Diaconie € 128,75
14 mrt  PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat €   40,00
21 mrt KiA-project Z 009087 €   73,50
28 mrt PKN-KiA/Jong Protestant € 105,00

Voor de Kerk werd totaal € 347,25 ontvangen.
In maart ontving de Diaconie € 200 aan giften.

Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof


Crematorium Project Helpende Handen India

De Diaconie Santpoort/Velserbroek vraagt uw aandacht en hopelijk gulle gaven voor de collecte van 27 juni t.b.v. Stichting Helpende Handen, voorheen Santpoort Helpt Madras.

India is uitgegroeid tot één van de zorgwekkendste Corona-brandhaarden van het moment.
De situatie is erger dan hartverscheurend volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.
Het Covid-19 virus is erg gevaarlijk en vermenigvuldigt zich razendsnel.
In Chennai tellen we meer dan 5000 besmettingen per dag en dat aantal loopt elke dag op. Er vallen heel veel doden!
De crematoria kunnen het aantal lijkverbrandingen niet aan. De verbrandingen vinden gewoon op straat plaats. De stank is niet te harden.
Het is van belang dat de gestorvenen zo snel mogelijk, liefst binnen 24 uur, gecremeerd worden. Dat past binnen de hindoe-cultuur en is belangrijk voor de nabestaanden, maar het is ook heel belangrijk dat de overledenen zo snel mogelijk gecremeerd worden om besmettingen en ziektes te voorkomen.
Steven Vidyaakar wil, in samenspraak met de lokale regering, zo spoedig mogelijk een crematorium bouwen voor de gemeenschap van Chennai, een stad met meer dan 15 miljoen inwoners.
De regering heeft voor de bouw van een veilig, voor iedereen betaalbaar, milieuvriendelijk crematorium goedkeuring gegeven en een stuk land in de arme wijk toegewezen. Het stuk land is met een eenvoudig hindoe-ritueel gezegend, schoongemaakt en geëgaliseerd door bulldozers.
Met een grote donatie van ons kan het crematorium gebouwd worden.
Geeft u met een warm hart?
U kunt uw gift ook overmaken naar het rekeningnummer van onze Diaconie, NL23INGB0000537180 o.v.v. Crematorium Helpende Handen.
De opbrengst van deze speciale diaconale collecte zal door de Diaconie verdubbeld worden.
Voor achtergrondinformatie: www.helpendehandenindia.nl

Alvast hartelijk dank voor uw gift,

namens de Diaconie, Alies Passchier

terug