Van de Diaconie juni

Beste mensen,

De collecten hebben in april het volgende opgebracht;
april Diaconie € 373,25
4 april KiA-project Z 021262 € 155,00
25 april PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat €     2,50
Voor de Kerk werd totaal € 530,75 ontvangen.

In mei waren de collecte-opbrengsten;
mei Diaconie € 149,50
9 mei PKN-KiA/Noodhulp €   31,00
23 mei KiA-project Z 009085 € 296,70
30 mei PKN-KiA/Jong Protestant € 120,65
Voor de Kerk werd totaal € 597,85 ontvangen.

In april, mei en juni is € 295 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.
In juni heeft de Diaconie € 500 gedoneerd via Giro 555 / Kerk in Actie voor Noodhulp in het kader van ‘Samen in actie tegen corona’.


Rectificatie

Crematorium Project Helpende Handen India In het kader van de speciale diaconale collecte voor dit doel op 27 juni jl. t.b.v. Stichting Helpende Handen, vermeldden wij in het vorige kerkblad en ook in de vooraankondiging op de liturgieën van 20 juni dat deze stichting voorheen Stichting Santpoort Helpt Madras was. Dat is niet juist.
Beide stichtingen bestaan nog steeds zelfstandig en ondersteunen elkaar wel met de doelen waar zij zich voor inzetten.
Op dit moment zijn de collecte-opbrengsten van de 27e grotendeels bekend, zijnde € 220,00. Tevens zijn er diverse giften voor dit doel via het bankrekeningnummer van onze Diaconie ontvangen, zijnde € 300,00. Het is natuurlijk mogelijk dat er nog extra giften via online doneren en bank ontvangen gaan worden, maar met de toegezegde ‘verdubbelaar’ van onze Diaconie mogen we verwachten dat de totale donatie voor dit mooie doel ruim € 1.000 zal worden. In het volgend kerkblad (september) het definitieve resultaat.

Namens de Diaconie bedank ik graag alle gevers voor hun steun!
Met een hartelijke groet, Jan Bothof
terug