Van de Diaconie september

Beste mensen,

De collecten hebben in juni het volgende opgebracht;
juni  Diaconie € 105,00
6 juni KiA-project Z 009087 € 231,67
13 juni PKN-Dorpskerkenbeweging €   76,98
20 juni Diaconie € 103,15
27 juni  Diaconie t.b.v. Noodhulp Madras € 224,20

Voor de Kerk werd totaal € 635,45 ontvangen.

In juli waren de collecte-opbrengsten;
juli Diaconie € 337,60
4 juli PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat € 114,30

Voor de Kerk werd totaal € 466,00 ontvangen.
In juni en juli is € 120 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Crematorium Project Helpende Handen India
In ons vorige kerkblad van eind juni meldde ik al de verwachte opbrengst van ruim € 500 voor dit doel. Uiteindelijk zijn er toch nog meer extra giften via de bank ontvangen, zodat we met inzet van de toegezegde ‘verdubbelaar’ van onze Diaconie een totale donatie van € 1.240 hebben kunnen doen. Een bijzonder mooi resultaat! 
Elders in de KerkOnderweg van september een artikel van onze welbekende Stichting Santpoort helpt Madras, waarin dit ook wordt vermeld en tevens met een uitgebreide toelichting van activiteiten, donaties en vrijwilligers(werk).

Speciale diaconale collecte Noodhulp Haïti
Als u dit leest, zal de collecte van 29 augustus reeds gedaan zijn en die is bestemd voor noodhulp in Haïti aan mensen die als gevolg van de aardbeving extra hulp behoeven. De opbrengst zal door onze Diaconie gedoneerd worden via Kerk in Actie. Voor meer informatie en mogelijk extra donaties kunt u kijken op de website van KiA

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bankoverschrijvingen. 
DANK !
Met een hartelijke groet, Jan Bothof
terug