Van de Diaconie oktober

Beste mensen,

De collecten hebben in augustus het volgende opgebracht;
1 aug Diaconie  € 107,00
8 aug Diaconie  €   93,62
15 aug KiA-project Z 009085 €   88,77
22 aug Diaconie  €   93,93
29 aug Diaconie t.b.v. Noodhulp Haïti € 228,50

Voor de Kerk werd totaal € 513,22 ontvangen.
In augustus is € 100 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Speciale diaconale collecte Noodhulp Haïti
De collecte van 29 augustus was bestemd voor noodhulp in Haïti aan mensen die als gevolg van de aardbeving extra hulp behoeven. De mooie collecte-opbrengst in het Kruispunt en de Dorpskerk is € 228,50 en via de bank ontvingen we ook nog € 210,00 voor dit speciale doel. Het totale bedrag van € 438,50 zal gedoneerd worden via Kerk in Actie. Voor meer informatie en mogelijk extra donaties kunt u kijken op de website van KiA ( https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/ )

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bank-overschrijvingen.
Met een hartelijke groet, Jan Bothof


 
terug