Van de Diaconie december

Beste mensen,

De collecten hebben in oktober het volgende opgebracht;

3 oct PKN / Kerk & Israel  € 119,75
10 oct PKN / Jong Protestant € 136,30
17 oct KiA-project K 021262 € 149,60
25 + 31 oct Diaconie € 267,15

Voor de Kerk werd totaal € 732,73 ontvangen.

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bank-overschrijvingen.

Met een hartelijke groet, Jan BothofDankdag voor het gewas

Zaterdag 6 en zondag 7 november hebben we in de Dorpskerk in Santpoort en het Kruispunt in Velserbroek goederen en etenswaren ingezameld voor de Voedselbank. Steeds meer mensen kunnen niet rondkomen zonder hulp van de Voedselbank. Er is veel meer armoede dan wij weten!
Er is heel veel gebracht. Pasta's, sausen, kaas, houdbare melk, fruit en koek. Wasmiddelen, afwasmiddelen enz.
Ook is er geld voor dit doel overgemaakt naar de rekening van onze Diaconie, in totaal € 811,00. Een heel mooi bedrag!
De Diaconie wil graag alle gulle gevers hartelijk bedanken voor de grote opbrengst.
Ook namens de Voedselbank heel veel dank!
 

Alies Passchier

 

terug