Van de Diaconie april

Beste mensen,

Zondag 13 maart jl. is er in de Dorpskerk en in het Kruispunt één collecte gehouden, die in zijn geheel bestemd was voor Noodhulp Oekraïne. De uiteindelijke opbrengst is € 1.164,75 geworden. Een bijzonder mooi resultaat dat inmiddels via Giro 555 / Kerk in Actie gedoneerd is.
Ons hart en onze gebeden gaan uit naar alle getroffenen, vluchtelingen en natuurlijk ook alle hulpverleners!

De collecten hebben in februari het volgende opgebracht;
6 feb KiA Project Z000093 € 118,55
13 feb PKN / KiA Noodhulp € 134,30
20 feb Diaconie € 123,90
20 feb Diaconie doel Edukans € 136,40

Voor de Kerk was het totaal aan collecte-opbrengsten € 525,15.
Hartelijke dank voor uw giften via de zondagse collecten en/of via uw online donaties.

Op maandag 21 maart heeft onze Diaconie voor het eerst in dit jaar weer samen kunnen komen om de lopende zaken te bespreken maar tevens om ons te buigen over de diverse aanvragen voor (financiële) hulp, veraf maar ook dichtbij. Natuurlijk altijd goed om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten, maar we laten u graag weten dat wij in de afgelopen tijden dat we niet bij elkaar konden zitten elkaar toch ook altijd telefonisch en via e-mail konden informeren en ‘uitluisteren’. En ja, ook goed om te ervaren dat onze Diaconie al heel veel jaren in goede harmonie ‘grensoverschrijdend’ (Velserbroek en Santpoort ;-) samen optrekt en elkaar weet te vinden, niet alleen ten dienste van onze eigen kerkelijke gemeente maar ook daar buiten.

Een punt van zorg blijft dat wij al langere tijd géén voorzitter meer hebben. Na het vertrek van Hans Kosters in april vorig jaar is de functie van voorzitter eigenlijk al té lang vacant. Heine Wagenaar (scriba) en Jan Bothof (penningmeester) vervullen deze taak nu bij toerbuurt maar het is onze uitdrukkelijke wens dat wij een nieuwe diaken/voorzitter kunnen verwelkomen. Wie o wie?

Met een hartelijke groet, namens de Diaconie,
Jan Bothof

 
terug