Van de Diaconie oktober

Beste mensen,

De collecten hebben in de gezamenlijk zomerdiensten in augustus het volgende opgebracht:
  7 aug Diaconie €  168,10
14 aug Kerk in Actie Zending €    86,00
21 aug Diaconie €  141,60
28 aug Kerk in Actie Binnenland Diaconaat €    70,35

Daarnaast is via o.a. I-Deal nog € 57,50 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de augustus collecten.
De collecte-opbrengst voor onze Kerk was € 653,29

De collecten voor Kerk in Actie waren in augustus:
  • Voor de Zending in Egypte (14 augustus). Ondersteuning van de lokale Koptisch-Orthodoxe kerk. De lokale kerken werken in projecten van 3 tot 5 jaar samen met de inwoners om de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkgelegenheid te verbeteren.
  • Voor het Binnenlands Diaconaat (28 augustus). “Kerk zijn doe je met elkaar”. Kerk in actie begeleidt en ondersteunt lokale initiatieven. Zoals bijvoorbeeld de “Woonkamer” bij een kerk in Friesland. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen hier wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
Ondanks de zomerperiode weer een mooi resultaat, alle gevers hartelijk dank!
 
Namens de Diaconie, Heine Wagenaar
terug