Van de Diaconie december

Beste mensen,

De collecten hebben in oktober het volgende opgebracht:
2 okt PKN / Kerk & Israël €  179,35
9 okt PKN / Missionair Werk €  112,85
16 okt Hart voor Kinderen €  302,40
23 okt Diaconie €  152,45
30 okt Kerk in Actie project K 021262 €  240,70

Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 20,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de bovenstaande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 671,25 ontvangen.

De speciale diaconale collecte van 16 oktober was bestemd voor Hart voor Kinderen.
In combinatie met de giften via Bank konden wij € 410 doneren voor dit doel.

Tevens was er de mogelijkheid om de Voedselbank in Velsen financieel te ondersteunen en daarvoor is in totaal € 1.600 gedoneerd.

Alles bij elkaar een prachtig resultaat en alle gevers worden bij deze hartelijk bedankt!
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug