Van de Diaconie februari

De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
  4 december Diaconie €  138,00
11 december Diaconie €  170,45
18 december PKN / Jong Protestant €  130,00
24 december Kruispunt tbv st. Vluchteling €  118,50
24 december Diaconie €    69,12
25 december KiA-project K 021262 €  389,95

Daarnaast is on-line nog € 50,00 voor de diverse ontvangen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 847,47 ontvangen.

De collecten hebben in januari het volgende opgebracht:
  1 januari Diaconie €  110,20
  8 januari Diaconie, speciaal doel Dorcas €  160,90
15 januari PKN / Ondersteuning Gemeenten €  158,90
22 januari PKN / Missionair Werk €  135,00
29 januari PKN / Kinderen en Jongeren €  142,60

Daarnaast is on-line nog € 80,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 651,25 ontvangen.
Ook ontvingen wij nog € 220,00 ter ondersteuning van ons diaconale werk; dank u daarvoor!

Kerstactie
De opbrengst voor onze actie is uitgekomen op € 2.965,00 en we hebben inmiddels de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem ieder € 1.500 gedoneerd.

Steun slachtoffers aardbeving
Op zondag 26 februari was de diaconale collecte bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Woensdag 15 februari was er in de speciale televisie-uitzending al veel aandacht hiervoor gevraagd en mogelijk heeft u ook gedoneerd …  Toch hoopte de diaconie dat u ook aan deze collecte wilde bijdragen en om u (daar waar nodig ;-) extra te motiveren, werd toegezegd dat de opbrengst door onze diaconie verdubbeld wordt. Op moment van schrijven is de opbrengst natuurlijk nog niet bekend maar in het volgend kerkblad melden wij graag hoeveel wij via Giro555 hebben kunnen doneren.

Een ieder hartelijk dank voor al uw bijdragen!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug