Van de Diaconie Oktober Van de Diaconie Oktober
Beste mensen,

De collecten hebben in augustus het volgende opgebracht:
  6 aug Diaconie  €  119,35
13 aug KiA-project Z 009085 €  155,70
20 aug Diaconie  €  183,00
27 aug Ned. Zeemans Centrale €  129,45

Daarnaast is nog € 55,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 541,50 ontvangen.
Alle gevers worden hartelijke bedankt!

Actie COA-locatie Driehuis
In vervolg op mijn stukje in het vorige kerkblad kan ik u melden dat wij nu geen inzamelingsactie plannen omdat het COA aangegeven heeft dat er momenteel voldoende goederen en kleding aanwezig is op de locatie in Driehuis.
Afgesproken is dat zij contact met ons opnemen als er weer ergens behoefte aan is.
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug