Van de Diaconie Oktober

Beste mensen,

De collecten hebben in augustus het volgende opgebracht:
  6 aug Diaconie  €  119,35
13 aug KiA-project Z 009085 €  155,70
20 aug Diaconie  €  183,00
27 aug Ned. Zeemans Centrale €  129,45

Daarnaast is nog € 55,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 541,50 ontvangen.
Alle gevers worden hartelijke bedankt!


 
Bezoek vluchtelingenboot
Dinsdagmiddag 24 okt. zijn Jan en ik de spullen voor Sint-Maarten gaan brengen op de vluchtelingenboot. Froke, een medewerkster die wij vorig jaar ook al mochten helpen en toen nog op de vorige boot Silja Europa, ontving ons en was blij met de ontvangen lampions, snoepgoed en rugzakjes. Ook dit keer weer ter beschikking gesteld door de samenwerking van drie diaconieën van de Ichtuskerk, de Engelmunduskerk en onze gemeente.

Wij kregen een rondleiding door de boot en Froke vertelde ons over het reilen en zeilen op de boot. Iedere bewoner heeft een pasje om te scannen als zij de boot verlaten en meldplicht als zij weer terug keren.
Zij liet ons verschillende hutten zien, geschikt voor twee personen. Bewoners met kinderen hebben twee hutten tegenover elkaar, zodat de kinderen apart kunnen slapen. Ook bezochten we de vrouwen-ontmoetingsruimte, de leslokalen voor onderwijs aan de volwassenen, het buitendek en de eetzaal.
De kinderen gaan overdag naar school aan wal en men is bezig met een aparte speelruimte met toezicht. Er heerst een goede sfeer op de boot en er wordt gewaakt dat de bewoners elkaar niet hinderen.
De kleding die wij vorige keer ingezameld hadden wordt “verkocht” in een winkeltje beheert door eigen bewoners. Er wordt een pasje verstrekt wat geldig is voor maximaal drie items.

Na de rondleiding namen we afscheid van Froke, want zij ging het Sint-Maarten lied oefenen met de kinderen, en zij bedankte ons nogmaals heel hartelijk.
 

Actie COA-locatie Driehuis
In vervolg op mijn stukje in het vorige kerkblad kan ik u melden dat wij nu geen inzamelingsactie plannen omdat het COA aangegeven heeft dat er momenteel voldoende goederen en kleding aanwezig is op de locatie in Driehuis.
Afgesproken is dat zij contact met ons opnemen als er weer ergens behoefte aan is.

 
Bezoek vluchtelingenboot
Dinsdagmiddag 24 okt. zijn Jan en ik de spullen voor Sint-Maarten gaan brengen op de vluchtelingenboot. Froke, een medewerkster die wij vorig jaar ook al mochten helpen en toen nog op de vorige boot Silja Europa, ontving ons en was blij met de ontvangen lampions, snoepgoed en rugzakjes. Ook dit keer weer ter beschikking gesteld door de samenwerking van drie diaconieën van de Ichtuskerk, de Engelmunduskerk en onze gemeente.

Wij kregen een rondleiding door de boot en Froke vertelde ons over het reilen en zeilen op de boot. Iedere bewoner heeft een pasje om te scannen als zij de boot verlaten en meldplicht als zij weer terug keren.
Zij liet ons verschillende hutten zien, geschikt voor twee personen. Bewoners met kinderen hebben twee hutten tegenover elkaar, zodat de kinderen apart kunnen slapen. Ook bezochten we de vrouwen-ontmoetingsruimte, de leslokalen voor onderwijs aan de volwassenen, het buitendek en de eetzaal.
De kinderen gaan overdag naar school aan wal en men is bezig met een aparte speelruimte met toezicht. Er heerst een goede sfeer op de boot en er wordt gewaakt dat de bewoners elkaar niet hinderen.
De kleding die wij vorige keer ingezameld hadden wordt “verkocht” in een winkeltje beheert door eigen bewoners. Er wordt een pasje verstrekt wat geldig is voor maximaal drie items.

Na de rondleiding namen we afscheid van Froke, want zij ging het Sint-Maarten lied oefenen met de kinderen, en zij bedankte ons nogmaals heel hartelijk.
 
 
 
terug