Van de Diaconie November

De collecten hebben in september het volgende opgebracht:
  3 sep Diaconie €  137,50
10 sep PKN / Kinderen en jongeren  €  144,25
17 sep Kerk in Actie - Project Z 000093 €  193,40
24 sep PKN / Zending €  235,95

Daarnaast is nog € 55,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 612,95 ontvangen.
Alle gevers worden hartelijke bedankt!


Actie COA - Asielboot Velsen-Noord
In Driehuis hebben we geen vervolgactie kunnen doen maar begin oktober kregen we wel weer een verzoek van ons contact op de nieuwe asielboot om ook dit jaar haar weer te helpen met het organiseren van een Sint Maarten optocht door de boot voor de daar aanwezige kinderen. Net als vorig jaar hebben we daar samen met de diaconieën van de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid en de Ichtuskerk in IJmuiden graag gehoor aan gegeven.
Hieronder vindt u van Carla van Woensel een verslag van ons bezoek aan de asielboot.


Voedselbank Velsen
In de laatste week van oktober hebben we ook weer goederen en geld ingezameld voor de Voedselbank. Na oproepen via een nieuwsbrief en de zondagse liturgieën heeft u boven verwachting veel etenswaren, schoonmaak- en hygiënemiddelen ingebracht in het Kruispunt en de Dorpskerk. Al deze spullen zijn direct na de zondagse dienst door mensen van de Voedselbank bij ons opgehaald.

Via de collecte, online donaties en via onze bank ontvingen wij meer dan € 900.
Voorwaar een prachtig resultaat, waarvoor wij eenieder hartelijk bedanken!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug