Van de Diaconie December

De collecten hebben in oktober het volgende opgebracht:
  1 okt PKN / Kerk & Israël €  195,70
  8 okt PKN / Missionair Werk €  154,37
15 okt Diaconie €  135,70
22 okt Kerk in Actie - Project Z 009085 €  181,10
29 okt Voedselbank Velsen €  219,65

Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 112,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de bovenstaande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 726,32 ontvangen.
De speciale diaconale collecte van 29 oktober was bestemd voor de Voedselbank in Velsen.
In combinatie met online collecteren en de giften via Bank konden wij € 940 doneren voor dit doel.

Alles bij elkaar een prachtig resultaat en alle gevers worden bij deze hartelijk bedankt!


Kerstactie
Ook dit jaar vraagt de Diaconie u om een financiële bijdrage en zoals gebruikelijk is onze inzamelingsactie weer bestemd voor de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem.

Dit jaar vragen wij u ook om bij te dragen aan Stichting Hart voor Kinderen.
Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland en geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Het hart van hun missie en de kern van hun activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen zij op drie manieren: gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties. Helpt u mee?Sint Maarten op asielboot Ocean Majesty
Zoals in de vorige uitgave van KerkOnderweg al vermeld, is er dit jaar weer een Sint Maarten optocht door de boot georganiseerd voor de daar aanwezige kinderen. Net als vorig jaar hebben we daar samen met de diaconieën van de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid en de Ichtuskerk in IJmuiden weer de lampionnen met lichtjes en een rugzakje voor verzorgd.
 

Begroting
In november is de begroting voor 2024 opgesteld en deze zal naar verwachting begin december door onze Kerkenraad (voorlopig) akkoord bevonden worden. Als er na publicatie geen bezwaren meer worden ingediend, dan zal deze begin januari naar het CCBB verstuurd worden.
Als u geïnteresseerd bent in de details dan kunt u een samenvatting van de stukken opvragen bij ondergetekende (penningmeester CvD).
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug