Van de Diaconie Februari

Beste mensen,
De collecten in december hebben het volgende opgebracht:
  3 dec. Kerk in Actie project Z 000094 €   230,05
10 dec. Kerk in Actie project Z 021262 €   167,10
17 dec. PKN / Binnenlands Diaconaat €   253,05
24 dec. PKN / Kinderen en Jongeren €   152,77
24 dec. Diaconie (Dorpskerk) €   118,10
24 dec. KerstChallenge (Kruispunt) €   195,45
25 dec. Kerk in Actie project Z 021262 €   282,27
31 dec. Diaconie €   124,90
  
Daarnaast is via Bank nog € 267,50 ontvangen en dit bedrag wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 1.386,37 ontvangen.

De collecten in januari hebben het volgende opgebracht:
  7 jan. Diaconie - KiA Israël en Gaza €   308,85
14 jan. PKN / Binnenlands Diaconaat €   186,90
21 jan. Diaconie €   181,20
28 jan. PKN / Jonge Generaties €   144,00
                  
Daarnaast is via Bank nog € 35,00 ontvangen en dit bedrag wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 584,30 ontvangen.

Kerstactie
De jaarlijkse kerstactie van onze Diaconie heeft tot op het moment van dit schrijven (18 feb.) € 2.317,00 opgebracht en daarmee lijkt deze actie nu ten einde. De opbrengst is minder dan in voorgaande jaren maar daarom niet minder dank voor uw aller bijdragen!
De Voedselbank in Velsen, Stem in de Stad in Haarlem en Stichting Hart voor Kinderen zullen ongetwijfeld blij zijn met onze donatie.
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug