Van de Diaconie April

De collecten in februari hebben het volgende opgebracht:
  4 feb. Kerk in Actie project Z 009142 €  153,25
11 feb. PKN / Noodhulp €  168,70
18 feb. PKN / Binnenlands Diaconaat  €  164,35
25 feb. PKN / Missionair Werk €  128,25
             
Daarnaast is via Bank nog € 122,00 ontvangen en dit bedrag wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 522,80 ontvangen.

Legaat
In maart mochten wij een mooi bedrag ontvangen als legaat uit de erfenis van mevrouw L.A. Mantje - van Os. Ook het CvK ontving hetzelfde bedrag.
Beide Colleges zijn hier erg blij mee!

Vacatures
In april zal Alies Passchier afscheid nemen van onze Diaconie en Heine Wagenaar zal dat binnen afzienbare tijd ook doen. We zullen hier natuurlijk nog uitgebreid bij stilstaan, maar ik doe nu al graag een oproep voor nieuwe diakenen uit zowel Velserbroek alsook Santpoort.
We hebben al ruim twee jaar geen voorzitter meer en Heine is onze secretaris. Het draagvlak voor een goed functionerend College van Diakenen dreigt zo wel erg smal te worden ….
Bij deze dus een ‘noodkreet’; wie o wie?
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug