Van de Diaconie mei

Beste mensen,

De collecten hebben in maart het volgende opgebracht;
6 mrt Diaconie €    185,45
13 mrt Noodhulp Oekraïne € 1.015,75
20 mrt KiA-project Z 009085  €    156,10
27 mrt PKN / Missionair Werk €    160,95

Voor onze Kerk was de totaalopbrengst € 420,52

De speciale collecte voor Noodhulp in Oekraïne kwam in de plaats van de gebruikelijke collecten voor zowel Diaconie als voor Kerk. Ook via ons bankrekeningnummer ontvingen wij donaties voor dit doel en daarom konden wij het totaalbedrag van € 1.170 via Kerk in Actie overmaken. Een bijzonder mooi resultaat en alle gevers daarvoor hartelijk dank!
Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug