Dorpskerk - Santpoort Dorpskerk - Santpoort
In de afgelopen jaren zijn er vele video's gemaakt van diensten in de Dorpskerk in Santpoort-Noord. In verreweg de meeste gevallen zijn dat fragmenten en impressies, van kerkdiensten, vespers of bijzondere bijeenkomsten. 

U vindt hierna vier afspeellijsten, die op hun beurt weer verwijzen naar de daadwerkelijke opnames. De komende weken worden deze lijsten nog aangevuld, nog niet alles staat erop.

We hebben geprobeerd zorgvuldig om te gaan met privacy-aspecten. Als u vragen of opmerkingen heeft, geeft u dat dan s.v.p. door via het contactformulier aan de 'webmaster'.
 

Afspeellijst van Kerkdiensten in de Dorpskerk

Afspeellijst van Vespers van de Dorpskerkcantorij

Kinderkerstfeesten

Kerk-op-Schoot vieringen

terug