Jaarrekening 2021 en Begroting 2023

De jaarrekening over 2021 is in juli door de Controlecommissie (Joyce Schipper-Out en Dick Pletting) gecontroleerd en goed bevonden en in augustus en september ook geaccordeerd door respectievelijk ons College van Diakenen en door de Algemene Kerkenraad. Inmiddels heeft ook het CCBB deze jaarrekening goedgekeurd.

In oktober is de begroting voor 2023 opgesteld en deze is in november door onze nieuwe Kerkenraad akkoord bevonden.

Als u geïnteresseerd bent in de details dan kunt u een samenvatting van deze stukken opvragen bij Jan Bothof  (penningmeester CvD) en/of een e-mail sturen naar cvdpenningmeester@pg-spvb.nl.
 
terug