40-dagentijd en Pasen 2018, Liturgische bloemstukken