Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: Gerard Louwerse ().

Activiteiten 'Hart voor Velserbroek'
De begeleidingsgroep van het pionierswerk Hart voor Velserbroek kwam bij elkaar om de inventarisatie en het werkplan van Mark Schippers (de pastorale werker) te bespreken. Mark heeft in een paar maanden tijd kennis gemaakt met veel Velserbroekers, bewoners en professionals. De focus zal eerst gaan liggen op het uitbouwen van het netwerk en de relaties met elkaar. De lunch op zondag wordt voortgezet, een huwelijkscursus en een alfacursus voor mensen die meer van de bijbel willen weten, gaan dit najaar van start. Het is leuk om deze open samenwerking met mensen uit verschillende kerken te zien.


 

terug