Hart voor Velserbroek


Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: info@hartvoorvelserbroek.nl. 

Nieuwsflits 'Hart voor Velserbroek'

We kijken terug op een mooie KliederPinksteren in het Kruispunt. Er werden enthousiast auto’s van lego gebouwd en met een beetje hulp van papa of mama lukte het om ze te laten rijden door een ballon op te blazen! Door de droogte was weken later het op de stoep geschilderde ‘welkom’ nog zichtbaar voor alle voorbijgangers. Om vrolijk van te worden! En tijdens de korte viering kwam jong en oud in beweging bij het liedje ‘lees je bijbel, bid elke dag’. En wat deed iedereen enthousiast mee met het maken van geluiden als van wind. Kortom, het was weer een geslaagde kliederkerk. Een andere plek, maar net zoveel gezelligheid en mooie gesprekken!
 

Lunchsamenkomsten zomer

16 juli en 7 augustus en 21 augustus zijn er lunchsamenkomsten. 16 juli zal een ‘gewone’ lunchsamenkomst zijn in het Kruispunt. Vanaf 11.15 ben je daar welkom voor een kop koffie en daarna zullen we een thema of bijbeltekst behandelen. 7 augustus en 21 augustus vallen beide in de zomervakantie. We kijken nog even hoe we deze samenkomsten vorm gaan geven. Dat hangt er ook vanaf of er veel mensen op vakantie zijn. Misschien kiezen we er voor om bij de Westbroekplas samen te komen, te gaan wandelen of iets anders samen te doen. Heb je ideeën, dan zijn die natuurlijk van harte welkom! Weet je al dat je een of beide zondagen niet kunt, dan is het ook fijn als we dat horen.
 

Kruispunt

Sinds kort maakt Hart voor Velserbroek gebruik van het Kruispunt. Wat mooi om bij het gezamenlijk koffie drinken de leden van het Kruispunt ook een beetje te leren kennen. Wij hopen van harte dat op deze manier drempels worden 
verlaagd om verder samen te werken en samen als christenen zichtbaar te zijn en van betekenis te zijn in Velserbroek. Vlak voor de zomervakantie zullen we de afgelopen weken evalueren en kijken hoe we de samenwerking na de zomer voortzetten.
 

Afscheid

Na de zomer zal Hart voor Velserbroek helaas verder gaan zonder mij. Afgelopen maanden heb ik contact gehad met de protestantse gemeente in Havelte (Drenthe) en dat is uitgelopen op een beroep, dat ik begin deze maand heb aangenomen. Doordat de zomervakantie voor de deur staat gaan de dingen snel: de eerste week van augustus is mijn laatste werkweek in Velserbroek en IJmuiden. Deze laatste weken staan vooral in het teken van afronden en afscheid nemen. Alrik Vos, die pioniert in Heerhugowaard begeleidt Hart voor Velserbroek en Hart voor IJmuiden in een bezinningstraject. Er zal dus niet direct een nieuwe pionier gezocht worden; eerst zal worden stil gestaan bij de drijfveren en de koers die we willen varen. Daarna kijken we wat voor professional daar bij past. De eerste avond in dit bezinningstraject heeft intussen plaatsgevonden en leverde mooie gesprekken op over onze eigen motivatie, 
verlangens en idealen. Dat geeft echt weer een boost en een drive om verder te gaan! Het afscheid nemen valt me niet makkelijk. De afgelopen jaren heb ik me met veel plezier en enthousiasme ingezet in Velserbroek. Ik voelde me op mijn plek. Ook de warme contacten met verschillende mensen van het Kruispunt hebben daaraan bijgedragen. Ik had graag dichterbij gewoond, zodat ik meer mee kon maken van het dagelijks leven, de sfeer en de bijzondere gebeurtenissen in Velserbroek en IJmuiden. Het loopt nu anders. Ik had het niet gedacht, maar in het contact met de gemeente in Havelte groeide het gevoel daar geroepen te zijn. Ik kijk er naar uit daar gemeentepredikant te zijn, al betekent het dat ik hier helaas afscheid moet nemen. Ik wil ook jullie als betrokkenen bij het Kruispunt hartelijk danken voor de fijne samenwerking die ik heb mogen ervaren. Ik hoop van harte dat de samenwerking tussen Hart voor Velserbroek en het Kruispunt ook in mijn afwezigheid voortgezet zal worden en hopelijk zelfs kan groeien!
Heel veel zegen gewenst op jullie weg.


Met hartelijke groet,
Willemien van Berkum
info@hartvoorvelserbroek.nl
 

Video 'Hart voor Velserbroek' 
terug