Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek
Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: Gerard Louwerse (gerard.louwerse@gmail.com).

Nieuwsflits 'Hart voor Velserbroek'
Het sportersteam voor de zomerweek van IMPACT was compleet, de week gereserveerd in de agenda van velen, het kookrooster alweer rond, de werkjes bedacht en nog veel meer was er achter de schermen al geregeld. Kortom we keken uit naar een week sporten en ontmoeten en Gods Liefde mogen laten zien. Echter door het coronavirus is het dit jaar niet mogelijk om de IMPACT-week op een verantwoorde en veilige manier te organiseren. Alle evenementen zijn immers tot en met 1 september afgezegd. Namens het IMPACT-team willen we iedereen hartelijk danken voor de toegezegde hulp, gebed, financiële steun en alles wat er al geregeld was. Sporters en juniorsporters, ook jullie super bedankt voor de toezegging om mee te willen draaien in het team! We hopen volgend jaar weer van de partij te zijn op Het Asfalt in Velserbroek, (Deo Volente!), mogen we dan weer op uw en jouw hulp rekenen? Het IMPACT-team Velserbroek

Het goede nieuws is dat er een opvolger voor Mark is gevonden, een nieuwe pionier die leiding zal geven aan het bestaande team. Het is een jonge predikante, afgestudeerd aan de VU en bezig met promotieonderzoek, momenteel kerkelijk werker bij een pioniersplek in Amsterdam. Ze zal naast haar deeltijdwerk in Velserbroek ook predikant worden in de Petrakerk in IJmuiden. Hieronder stelt ze zich voor:


Mijn naam is Willemien van Berkum, ik ben 35 jaar oud. Per 1 september hoop ik aan de slag te gaan als pionier voor Hart voor Velserbroek. De afgelopen jaren heb ik in Amsterdam ervaring kunnen opdoen met pionieren bij de pioniersplek Heilig Vuur West. Die ervaring kan ik goed gebruiken hier in Velserbroek! Samen met mijn man Alexander woon ik in een hofje in Amsterdam West, waar we deel uitmaken van een leefgemeenschap.  Heel mooi en fijn om intensief met buren op te trekken en regelmatig samen te eten en bidden. En het is natuurlijk ideaal dat we altijd een beroep op elkaar kunnen doen. In mijn vrije tijd zing ik graag. Ik ben lid van het VU-Kamerkoor, we zingen klassieke muziek uit heel verschillende periodes. Jammer genoeg heeft dat de afgelopen maanden allemaal op een laag pitje gestaan en hebben we onze concerten af moeten blazen. Ik vind het altijd heerlijk om samen te zingen. Het is een goede uitlaatklep waarmee ik alles even van me af kan zetten. We werken met concentratie en plezier aan mooie muziek. Ik vind het altijd heel bijzonder hoe zulke verschillende stemmen samen komen en je door samenwerking iets heel moois neer kunt zetten. Dat hoop ik ook in het pionieren te bereiken: dat we de eigenheid van mensen waarderen en kunnen inzetten. Al die verschillende mensen met hun eigen opvattingen en eigenaardigheden weerspiegelen allemaal iets van Gods grootheid. Alleen staar je je soms blind op bepaalde dingen, maar samen kun je echt tot nieuwe inzichten komen. God heeft mensen zó bijzonder en veelkleurig gemaakt! Ik kijk er naar uit om in Velserbroek aan de slag te gaan, de mensen te leren kennen en er achter te komen wat er leeft. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik samen met het enthousiaste team van Hart voor Velserbroek een mooie tijd tegemoet ga! Willemien


 
terug