Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek
Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: Gerard Louwerse ().

Nieuwsflits 'Hart voor Velserbroek'
De vacature voor een nieuwe predikant-pionier zal zeer waarschijnlijk in samenwerking met de Petrakerk van IJmuiden vervuld gaan worden. De gesprekken met een nieuwe kandidate gaan voorspoedig. Zij heeft veel missionaire ervaring, recent nog in het werken met asielzoekers, en is bovendien een bevoegd predikant en theoloog. We wensen het team, de klankbordgroep en de kandidate veel wijsheid toe in hun keuze.
 
terug