Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek
Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: Gerard Louwerse (gerard.louwerse@gmail.com). 

Nieuwsflits 'Hart voor Velserbroek'


Beste mensen,

De ontmoetingen buiten afgelopen maand smaakten naar meer! Daarom in deze nieuwsbrief de uitnodiging om komende zondag weer aan te sluiten bij een openluchtviering. Tot de zomerstop blijven we hopen op mooi weer zodat we in de buitenlucht samen kunnen komen: 20 juni voor een wandeling en 4 juli voor een openluchtviering met doop. In de zomervakantie hopen we samen met jullie een positieve bijdrage aan Velserbroek te kunnen leveren door aan te sluiten bij #IMPACT 2021.
 

Doop op 4 juli

Zondag 4 juli is de laatste openluchtviering van dit seizoen. Extra feestelijk, omdat Timéo, de zoon van Willemien en 
Alexander, gedoopt zal worden. Marco Hofland zal deze viering leiden en Timéo dopen. We hopen dat jullie allemaal bij dit bijzondere moment aanwezig zullen zijn! Met de doop vragen Alexander en Willemien om Gods zegen over Timéo’s leven. Ze beloven dat ze Timéo zullen vertellen over Gods liefde en trouw. Maar nog belangrijker: met de doop laat God zien dat hij al vanaf het begin betrokken is op Timéo’s leven en dat Zijn liefde met Timéo meegaat, al voordat hij zichzelf kan bewijzen of het kan verdienen. Vanaf 11.00 ben je welkom aan de Westbroekplas voor koffie en thee. Om 11.30 zal de viering beginnen. Aansluitend lunchen en borrelen we samen, waarvoor we je vragen zelf ook iets mee te nemen om te delen.
 

Kom langs op maandag

Wil je even een break op je thuiswerkdag? Klinkt een meditatief moment in je lunchpauze goed? Op maandagen van 10.00-15.00 ben ik (in principe) in het Kruispunt (Zon Bastion 3) aanwezig. Je bent van harte welkom voor een kop koffie en een gesprek. App of bel me even als je van plan bent langs te komen, dat kan ook als je al voor de deur staat! Om 12.00 verzorg ik een meditatief moment waaraan je mee kunt doen. Als je een lunchpakketje meeneemt lunchen we daarna samen. Ook kun je me gebedspunten appen. Die neem ik dan mee in het gebed. Wil je me graag eens spreken, maar kan je maandagen overdag niet? We kunnen natuurlijk ook een afspraak maken voor een ander moment, in de kerk, bij jou thuis, of buiten.

Willemien van Berkum
willemien@hartvoorvelserbroek.nl
06-24433548
 

Video 'Hart voor Velserbroek' 
terug