Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek
Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: Gerard Louwerse ().

Activiteiten 'Hart voor Velserbroek'
De begeleidingsgroep van het pionierswerk Hart voor Velserbroek kwam bij elkaar om de inventarisatie en het werkplan van Mark Schippers (de pastorale werker) te bespreken. Mark heeft in een paar maanden tijd kennis gemaakt met veel Velserbroekers, bewoners en professionals. De focus zal eerst gaan liggen op het uitbouwen van het netwerk en de relaties met elkaar. De lunch op zondag wordt voortgezet, een huwelijkscursus en een alfacursus voor mensen die meer van de bijbel willen weten, gaan dit najaar van start. Het is leuk om deze open samenwerking met mensen uit verschillende kerken te zien.


Samenwerking in Velserbroek
Er kwamen zeker 60 mensen af op de startbijeenkomst van het sociaal wijkplatform Velserbroek, georganiseerd door Hart voor Velserbroek en de Dorpsvereniging. De wethouder Floor Bal (die Velserbroek in zijn takenpakket heeft) was er ook bij en sprak een aanmoedigend woordje mee. Allerlei suggesties voor meer culturele, zingevende, sportieve en verbindende activiteiten werden ingezameld. Hopelijk gaat dat leiden tot een grotere samenwerking en bekendheid van alles wat er al gebeurt.

Helaas is Mark Schippers inmiddels verhuisd naar het oosten van het land en zal hij zijn werk voor HVV achterlaten. We danken hem voor zijn inzet het afgelopen jaar en wensen hem en zijn gezin alle goeds! Het pioniersteam heeft in goed overleg met de klankbordgroep en de landelijke PKN al een paar stappen gezet in de zoektocht naar een opvolger. De Petrakerk uit IJmuiden heeft er oren naar om in te haken bij nieuwe plannen. Het moet allemaal nog wel uitgewerkt worden, ook door onze eigen besturen. Het is heel inspirerend dat er zich tegelijk weer nieuwe mogelijkheden aandienen. 
terug