Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: Willemien van Berkum (willemien@hartvoorvelserbroek.nl) of Gerard Louwerse (gerard.louwerse@gmail.com). 

Nieuwsflits 'Hart voor Velserbroek'

 

Tijdelijke pionier

Per 1 mei zal Kasper Koekenbier als pionier aan de slag gaan bij Hart voor Velserbroek. Hij zal Willemien vervangen tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Kasper is 34 en woont met zijn vrouw en twee kinderen in IJmuiden. Kasper heeft de afgelopen twee jaar in Haarlem-centrum gewerkt als diaconaal werker, onder andere vanuit de BAVO. Misschien ben je hem al eens tegengekomen! We zijn erg blij dat Kasper de taken van Willemien wil overnemen en hebben alle vertrouwen in een prettige samenwerking. In het volgende kerkblad zal Kasper zichzelf kort voorstellen en ongetwijfeld loop je hem binnenkort tegen het lijf.

 

Gezocht: financiële toppers

Met het oog op de toekomst en de financiële houdbaarheid van Hart voor Velserbroek wordt een werkgroep financiën opgericht. Deze werkgroep houdt zich bezig met het creëren van een gezonde en stabiele financiële basis voor Hart voor Velserbroek. Ze zet zich in voor fondsenwerving via verschillende kanalen. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar mensen die zich voor kortere of langere tijd willen inzetten om financiën te genereren voor Hart voor Velserbroek. Van werkgroepleden verwachten we dat ze Hart voor Velserbroek een warm hart toedragen en dat ze financieel en zakelijk inzicht hebben. We zijn niet op zoek naar iemand die "alles kan". Kennis van of ervaring met één onderdeel van fondsenwerving is al heel fijn. Ken je iemand die geschikt zou kunnen zijn voor deze werkgroep? Of ben je zelf benieuwd wat het precies inhoudt, mail dan naar willemien@hartvoorvelserbroek.nl voor de volledige taakomschrijving.

 

Gezocht: mensen die #impact willen maken

De eerste week van de zomervakantie (18-22 juli) vindt in Haarlem en omgeving #IMPACT plaats. Op dinsdag 19 en donderdag 21 juli willen we weer kindermiddagen op "het Asfalt" in Velserbroek organiseren. Doe jij mee?

Of je nu kunt schminken, creatief of sportief bent of meer van de praktische ondersteuning, jouw hulp is zeer welkom! Er moet van alles gebeuren: opbouw en afbraak, koffiezetten, koffie schenken, sport en spel begeleiden, boodschappen, knutselen begeleiden, schminken, etc. Geef je snel op en doe mee! Met elkaar geven we de kinderen een mooie herinnering.

 

Kom langs op maandag

Wil je even een break op je thuiswerkdag? Klinkt een meditatief moment in je lunchpauze goed? Op maandagen van 10.00-15.00 ben ik (in principe) in het Kruispunt (Zon Bastion 3) aanwezig. Je bent van harte welkom voor een kop koffie en een gesprek. App of bel me even als je van plan bent langs te komen, dat kan ook als je al voor de deur staat! Om 12.00 verzorg ik een meditatief moment waaraan je mee kunt doen. Als je een lunchpakketje meeneemt lunchen we daarna samen. Ook kun je me gebedspunten appen. Die neem ik dan mee in het gebed. Wil je me graag eens spreken, maar kan je maandagen overdag niet? We kunnen natuurlijk ook een afspraak maken voor een ander moment, in de kerk, bij jou thuis, of buiten.

Willemien van Berkum
willemien@hartvoorvelserbroek.nl
06-24433548
 

Video 'Hart voor Velserbroek' 
terug