Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek
Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio. We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Op de website hartvoorvelserbroek.nl kun je meer lezen. Contact: Gerard Louwerse ().

Nieuwsflits 'Hart voor Velserbroek'
Hart voor Velserbroek heeft afscheid genomen van Carry en Henk Vreman (leden van het kernteam). De tienerclub Onder de Pannen heeft haar zomerstop. Na de vakantie komen de jongelui o.l.v. Berta, Loes, Sander en Elza weer ongeveer eens per maand bij elkaar in de kookstudio van de Westbroek om samen te koken. De Alphacursus die drie maanden lang bijna wekelijks in het Kruispunt bij elkaar kwam, heeft de cursus met een gezellig samenzijn afgesloten. Mooi hoe een aantal mensen op deze laagdrempelige manier met het christelijk geloof konden kennismaken. In het najaar zal er een nieuwe cursus starten. Ook de maandelijkse buurtlunch-op-zondag, met de Alleskids kinderclub, kent een zomerstop. Impact start in de week van 15 juli. Sporten op het Asfalt elke dinsdagavond begint weer in september. Het HVV bestuur is bezig met de zoektocht naar een nieuwe pionier, die het team zal begeleiden. Al met al is het een druk maar gezegend jaar geweest. 
terug