Algemene informatie over beide wijken

Voor de wijk rond de Dorpskerk in Santpoort-Noord en -Zuid, en voor de wijk rond het Kruispunt in Velserbroek, zijn er aparte hoofdmenukeuzes. Onderwerpen die voor beide wijken gelden worden hier toegelicht: 
  • Wie zijn wij, wat willen we bereiken, en hoe pakken we dat aan; dat staat omschreven in de visie en missie.
  • Voor iedereen die dat wil is er het Kerkblad, op papier of elektronisch. Acht maal per jaar, in kleur, met informatie en achtergrondartikelen.
  • Welke raden, groepen en commissies er allemaal zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe die met elkaar samenwerken, dat leest u in allemaal bij organisatie.
  • Zorg om de medemens is altijd al een wezenlijke taak van de kerk. De Diaconie heeft hier een belangrijke taak in.
  • Ook de kerk heeft inkomsten en uitgaven. Hoe dat in goede banen wordt geleid, wat er met uw bijdrage gebeurt, dat leest u bij financiën.
 
terug