Jaarrekening 2021 van de Diaconie is beschikbaar

De jaarrekening over 2021 van de Diaconie is door de Controlecommissie (Joyce Schipper - Out en Dick Pletting) gecontroleerd en goed bevonden en nadien ook vastgesteld door ons College van Diakenen en door de Algemene Kerkenraad. Inmiddels heeft ook het CCBB deze jaarrekening goedgekeurd.
De samenvatting van de resultaten vindt u elders op deze website bij ‘Financiën’ onder het kopje ‘De Diaconie is een ANBI’.

Bent u geïnteresseerd in de jaarrekening, laat het dan aan mij weten via e-mail cvdpenningmeester@pg-spvb.nl.

 
 Jan Bothof, penningmeester

 
terug