Jaarrekening 2023 van de kerk

Elk gemeentelid kan zogenaamde 'opmerkingen' maken op de Jaarrekening (en straks ook weer op de begroting 2025). De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters horen graag graag uw mening en eventuele vragen. U kunt deze indienen bij de scriba van de kerkenraad, Leo Kruisselbrink
Als er geen belangrijke zaken naar voren komen, is de jaarrekening op 15 juli definitief. U kunt hier een samenvatting van de jaarrekening inzien en eventueel downloaden.
Als u de volledige versie wilt hebben of inzien, laat u dat dan weten aan de penningmeester Hans van Alten of de voorzitter, Gerrit Out.

We hopen in het najaar op een gemeenteberaad de begroting 2025 te presenteren. Hierbij zal dan ook nog gelegenheid zijn om vragen te stellen over deze jaarrekening
 
 

terug