'Kerk op schoot' vieringen voor 0 - 4 jaar

  "Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten."

Op de speciale website www.kerkopschoot.nl kunt u alle informatie vinden.
Er zijn filmpjes gemaakt van de vieringen die we in Santpoort hebben gehad, kijk verder bij http://www.pg-spvb.nl/videos_dorpskerk, bij het jaar 2017 en 2016.
terug