Actie Kerkbalans 2024

Op 16 februari is dit de tussenstand:


Wat kunnen we concluderen?

- 63% van iedereen die is aangeschreven heeft een toezegging en bijdrage gedaan.
- van circa 150 adressen moeten we nog een reactie ontvangen.
- het toegezegde totaalbedrag is bijna €78.000. Op de begroting van dit jaar is €90.000 opgenomen.

Het College van Kerkrentmeesters is blij met deze financiele ondersteuning van het kerkenwerk. Het ziet er naar uit dat we het begrote bedrag gaan halen. De ontwikkeling van de vaste vrijwillige bijdragen blijft onverminderd zorgelijk, nog maar 4 jaar geleden werd er 30% meer gegeven.

Wilt u meer weten over de belastingvoordelen van het aangaan van een meerjarige schenkingsovereenkomst met de kerk?. --> kijkt u dan hier.
Wilt u de kerkbalansinformatie nog een keer nalezen?  Klik hier voor de brief.
We zijn blij dat dit jaar inmiddels bijna 65% van alle leden via het internet zijn toezegging in wil vullen. Doet u nog niet mee via het internet? Mail uw adresgegevens en dan krijgt u volgend jaar (2025) ook een e-mail met het verzoek uw bijdrage in te vullen. 

terug