Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is gehuisvest in een bijruimte van de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord.

Beheerder:
Ruud Hirdes
t: 06-55894285 | e: kerkburo@pg-spvb.nl

Vervanger bij afwezigheid:
Gerrit Out
t: 06-29047097 | e: kerkburo@pg-spvb.nl
terug