Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is gehuisvest in een bijruimte van de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord.
Beheerder: vacature
e:
Vervanger bij afwezigheid is hr. Gerrit Out
t: 06-29047097 | e:
terug