Kerkenraad Kerkenraad
.... ook de gezamenlijke belangen en verplichtingen, zoals het financiële beleid. Ook het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en de ZWO-commissie (Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) werken voor de gehele gemeente. Beide wijkgemeenten organiseren hun eigen kerkdiensten en activiteiten. Een paar keer per jaar wordt er een gezamenlijke kerkdienst gehouden en ook worden er regelmatig gezamenlijke activiteiten opgezet.


 
terug