Kerkenraad

.... ook de gezamenlijke belangen en verplichtingen, zoals het financiële beleid.
Ook het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en de Werkgroep Kerk in Actie (voorheen ZWO-commissie) werken voor de gehele gemeente. Beide wijken organiseren hun eigen kerkdiensten en activiteiten.  Meerdere keren per jaar wordt er een gezamenlijke kerkdienst gehouden en ook worden er regelmatig gezamenlijke activiteiten opgezet.


 
terug