Kerstactie

Ook dit jaar vraagt de Diaconie u om een financiële bijdrage en zoals gebruikelijk is onze inzamelingsactie weer bestemd voor de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem.
Beide organisaties hebben steeds meer moeite om hun begroting rond te krijgen. Daarom heeft de Diaconie besloten dit jaar de opbrengst van onze Kerstactie alleen aan deze twee doelen te doneren.

         
 

U kunt uw gift overmaken naar NL23INGB0000537180 t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek’ of gebruikmaken van deze QR-code.Helpt u mee?
terug