Lidmaatschap

Heeft u een mooie ervaring opgedaan in een kerk? Heeft God voor u betekenis (gekregen) en wilt u uw geloof delen? Voelt u zich thuis in de Dorpskerk of in het Kruispunt? Dan kunt u zich bij ons aansluiten door lid te worden. Wij zijn blij als u erbij komt.

U kunt het beste contact opnemen met de predikant of scriba (secretaris). Adressen vindt u hier. Zij zorgen er dan voor dat u wordt ingeschreven in het ledenregister van de gemeente Santpoort en Velserbroek.

Als u nog niet eerder lid bent geweest van een kerk of als u niet gedoopt bent, kunt u de vraag krijgen of u zich wilt laten dopen. Dit is geen voorwaarde voor het lidmaatschap.

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Het staat u vrij zelf te bepalen hoeveel u wilt en kunt bijdragen. Dat geldt zowel voor financiële bijdragen als voor bijdragen in tijd en inzet.
 
terug