Liturgie werkgroep

De werkgroep Liturgie houdt zich bezig met alle vragen die samenhangen met de gang van zaken bij de zondagse eredienst en andere vieringen. Ze geeft daarover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de kerkenraad. Heeft u een opmerking, compliment of klacht? laat het ons weten.
terug