Liturgie-commissie Liturgie-commissie
De commissie liturgie houdt zich intensief bezig met alle vragen die samenhangen met de gang van zaken bij de zondagse eredienst en andere vieringen. Ze geeft daarover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de kerkenraad. Heeft u een opmerking, compliment of klacht? laat het ons weten.
terug