Misbruik, hoe verder? Misbruik, hoe verder?
Wat kun je doen als je geconfronteerd wordt met misbruik in pastorale en gezagsrelaties?

Een moeilijke en beladen vraag. Maar daarom extra belangrijk om geregeld te hebben: wat kun je als benadeelde doen, wat is je rol als kerkenraad, wat zijn de spelregels. Hoe bieden we hulp en zorgen we voor ondersteuning van de benadeelde?

De wijkkerkenraden van Velserbroek en Santpoort hebben daarom zogenaamde vertrouwenspersonen gezocht en gevonden. Dit hebben we gedaan omdat we het belangrijk vinden dat er een aanspreekpunt is in het geval iemand in contacten met pastores of anderen van onze kerk, hiermee te maken krijgt.

Vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol. Zij helpen bij het verwerken, maken van afwegingen over het al dan niet indien van een klacht, het ‘doorlopen’ van de klachtenprocedure en het behouden of hervinden van een plaats in de geloofsgemeenschap.
Hierbij stellen zij zich beide aan u voor.

Wilt u meer weten: 
- er is een 'handreiking voor benadeelden';
- er is een folder over 'klachtafhandeling';
- op de website van het meldpunt 'sexueel misbruik in de kerk (waarin ook de PKN participeert), https://www.smpr.nl/, vind u nog meer informatie. Onder andere ook een folder 'Over grenzen heen' die alleen via deze webwinkel of telefonisch via (030) 8801880 van de PKN is te verkrijgen.
- de PKN heeft een brochure gemaakt met een uitgebreid protocol. Deze is hier te downloaden, of ook (kosteloos) op papier te bestellen via www.protestantsekerk.nl/webwinkel of telefoonnummer (030) 8801880;

 
Vertrouwenspersoon voor de wijk Santpoort, ds. Juup van Werkhoven – Romeijn Vertrouwenspersoon voor de wijk Santpoort, ds. Juup van Werkhoven – Romeijn


Na een (bachelor) studie Bedrijfseconomie heb ik ruim 15 jaar gewerkt als informatie-analist en (organisatie) adviseur in wat we nu de ICT noemen. Op mijn veertigste ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en aan Yale University. Mijn kerkelijk opleiding heb ik afgerond in Leiden. Ik ben gemeentepredikant geweest in Zeist, in de Nederlandse Kerk in Londen en in Edam. Als predikant ben ik mij altijd blijven interesseren in beleid en organisatie. In Zeist ging het om beleid om het prachtige monumentale kerkje ook een culturele functie te geven. In Londen heb ik me samen met de kerkenraad sterk gemaakt voor de oprichting van het Dutch Centre en in Edam vroeg het afstoten van een kerkgebouw en de pastorale begeleiding daarvan veel aandacht. Daarnaast heeft (kerk) muziek en poëzie mijn hart. In het kader van de permanente educatie volgde ik van 2013-2015 de opleiding tot interim predikant in de PKN. Per 1 juni 2016 ging ik met vervroegd emeritaat, met de bedoeling om als interim-predikant part-time aan de slag te gaan. En toen kwam Bloemendaal op mijn pad: sinds 1 december 2016 ben ik voor 50% van de werktijd werkzaam in de gemeente. De focus van mijn werk ligt bij pastoraat en ouderen.

Contactgegevens:
e-mail: juupvanwerkhoven@gmail.com
telefoon: 06 – 2304 2861
 
 
Vertrouwenspersoon voor de wijk Velserbroek, ds. René van der Rijst Vertrouwenspersoon voor de wijk Velserbroek, ds. René van der Rijst


Sinds 2000 alweer ben ik predikant van de Protestantse gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam. Met veel plezier. Het mooie van een kerk vind ik, altijd opnieuw, dat het mensenwerk is. Werk met mensen, voor mensen.
Soms is dat spannend, gaat het anders dan je denkt - precies omdat het mensenwerk is. Daarin een eindje - of een heel eind - met mensen meelopen, mee mogen lopen, dat is mooi werk.
En verder: ik ben inmiddels 55 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen, waarvan er nog één thuis woont.

Contactgegevens:
e-mail: renevanderrijst@kpnplanet.nl
telefoon 023 - 529 94 50