Misbruik, hoe verder?

Wat kun je doen als je geconfronteerd wordt met misbruik in pastorale en gezagsrelaties?

Een moeilijke en beladen vraag. Maar daarom extra belangrijk om geregeld te hebben: wat kun je als benadeelde doen, wat is je rol als kerkenraad, wat zijn de spelregels. Hoe bieden we hulp en zorgen we voor ondersteuning van de benadeelde?

De kerkenraad van Velserbroek en Santpoort heeft daarom zogenaamde vertrouwenspersonen gezocht en gevonden. Dit hebben we gedaan omdat we het belangrijk vinden dat er een aanspreekpunt is in het geval iemand in contacten met pastores of anderen van onze kerk, hiermee te maken krijgt.

Vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol. Zij helpen bij het verwerken, maken van afwegingen over het al dan niet indienen van een klacht, het ‘doorlopen’ van de klachtenprocedure en het behouden of hervinden van een plaats in de geloofsgemeenschap. Hierbij stellen zij zich beide aan u voor.

Wilt u meer weten: 
- er is een 'handreiking voor benadeelden';
- er is een folder over 'klachtafhandeling';
- op de website van het meldpunt 'sexueel misbruik in de kerk (waarin ook de PKN participeert), https://www.smpr.nl/, vind u nog meer informatie. Onder andere ook een folder 'Over grenzen heen' die alleen via deze webwinkel of telefonisch via (030) 8801880 van de PKN is te verkrijgen.
- de PKN heeft een brochure gemaakt met een uitgebreid protocol. Deze is hier te downloaden, of ook (kosteloos) op papier te bestellen via https://protestantsekerk.nl/bestellen/thema/veilige-gemeente/ of telefoonnummer (030) 8801880;

Vertrouwenspersoon voor de wijk Santpoort, ds. Juup van Werkhoven – RomeijnNa een (bachelor) studie Bedrijfseconomie heb ik ruim 15 jaar gewerkt als informatie-analist en (organisatie) adviseur in wat we nu de ICT noemen. Op mijn veertigste ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en aan Yale University. Mijn kerkelijk opleiding heb ik afgerond in Leiden. Ik ben gemeentepredikant geweest in Zeist, in de Nederlandse Kerk in Londen en in Edam. Als predikant ben ik mij altijd blijven interesseren in beleid en organisatie. In Zeist ging het om beleid om het prachtige monumentale kerkje ook een culturele functie te geven. In Londen heb ik me samen met de kerkenraad sterk gemaakt voor de oprichting van het Dutch Centre en in Edam vroeg het afstoten van een kerkgebouw en de pastorale begeleiding daarvan veel aandacht. Daarnaast heeft (kerk) muziek en poëzie mijn hart. In het kader van de permanente educatie volgde ik van 2013-2015 de opleiding tot interim predikant in de PKN. Per 1 juni 2016 ging ik met vervroegd emeritaat, met de bedoeling om als interim-predikant part-time aan de slag te gaan. En toen kwam Bloemendaal op mijn pad: sinds 1 december 2016 ben ik voor 50% van de werktijd werkzaam in de gemeente. De focus van mijn werk ligt bij pastoraat en ouderen.

Contactgegevens:
e-mail: juupvanwerkhoven@gmail.com
telefoon: 06-23042861
 

Vertrouwenspersoon voor de wijk Velserbroek, mw. Jody van der Velde

 Het is gebruikelijk dat er binnen de kerk een onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt aangewezen waarbij men terecht kan in geval van vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, financiële malversaties, intimidaties, bedreigingen of anderszins. Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met hun vragen, vermoedens of meldingen.

Ds. Rene van der Rijst vervulde de afgelopen jaren deze functie voor Het Kruispunt te Velserbroek, maar door zijn overlijden was er een vacature ontstaan.

We zijn blij dat Jody van der Velde zich bereid heeft verklaard deze functie op zich te willen nemen.

Contactgegevens:
e-mail: jody.velde@gmail.com
telefoon: 06-45897084