Missie en Visie

Gastvrijheid hebben we hoog. Je bent van harte welkom!
In onze gemeenten willen we graag omzien naar elkaar. De kerk roept mensen immers op om de zorgzaamheid van Jezus uit te beelden, ook in onze manier van kerk-zijn. Dat betekent dat we op allerlei manieren contact met elkaar proberen te houden, ook als er zich moeilijke tijden aandienen. Het betekent ook dat mensen in onze omgeving op onze zorg mogen rekenen - ook als ze geen lid zijn van de kerk en al helemaal als ze op de een of andere manier buiten de boot dreigen te vallen. We willen kerk en gemeenschap voor elkaar zijn op gewone en op bijzondere momenten. Als je een kind wilt laten dopen (of zelf gedoopt wilt worden), als je gaat trouwen en de zegen van God over je verbintenis zoekt, of als je een geliefde moet begraven: de kerk wil er graag voor je zijn.
terug