• Het kerkblad 'KerkOnderweg' verschijnt met ingang van 2024 acht maal per jaar. Iedereen die lid is van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek kan het blad in de bus krijgen en/of via e-mail toegestuurd krijgen. Jaarlijks wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken van voornamelijk de drukker, dit is al jaren € 15,00. Als het blad per post moet worden opgestuurd, omdat u bijvoorbeeld te ver weg woont, is de gevraagde bijdrage uiteraard hoger.
  • Ook als u geen lid van onze gemeente bent, kunt u abonnee worden. Uiteraard rekenen we er dan wel op dat ook u een jaarlijkse bijdrage doet.
U kunt uw wensen doorgeven via een e-mail.
terug