Privacy-bescherming

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek. Er is een aanvullend privacystatement in de maak voor leden van onze gemeente. Deze zal aan alle leden worden verspreid.

Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek
Burg. Enschedélaan 65
2071 AT Santpoort-Noord

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente Santpoort en Velserbroek verstrekt.
We kunnen hierbij de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
 

Waarom zijn deze gegevens nodig?

We verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 

Delen met anderen

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via een email, door een brief te schrijven aan of te bellen met het College van Kerkrentmeesters. U vindt de contactgegevens hier.

 
terug