Kindernevendienst

. . . in de praktijk zijn er ook regelmatig jongere kinderen bij. Soms met opa/oma of papa/mama, dat vinden we altijd erg gezellig. De kinderen gaan eerst met hun (groot)ouders de kerk in. Als we het glorialied hebben gezongen, steken we onze lantaarn aan bij de paaskaars en verlaten we de kerk om naar onze eigen ruimte te gaan. Soms vergezeld door een praatje van de dominee. In onze eigen ruimte heten we de kinderen welkom en volgen we de verwerking van 'Kind op Zondag' en 'Kleur in de kerk', zie de toelichting hieronder. We worden tijdens de collecte door de ouderling van dienst weer opgehaald om terug naar de kerk te gaan. Daar kunnen we het slotlied meezingen en ontvangen we de zegen.
Tot slot: tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst.

Wie zitten er in de leiding?
Martine Roomer  -   Moeder van Lucas, Veerle en Sarah.
Joyce Schipper   -   Leidster bij zowel de reguliere kindernevendienst als de maandelijkse kinderkerk. Moeder van Lara en Dominique.

Gebruikte materiaal
'Kind op Zondag' is een tijdschrift dat gebruikt wordt voor het werken met kinderen in de kerk en de zondagsschool. Voor elke zondag zijn er navertellingen van bijbelverhalen, liedjes, knutseltips, spelvormen en nog veel meer.

Het uitgangspunt van Kind op Zondag is in al die jaren hetzelfde gebleven: kinderen kennis laten maken met de bijbel en het geloof. Hen de rijkdom laten ervaren van het geloof en ze de kans bieden daar hun eigen weg in te vinden. De manier waarop Kind op Zondag daar mee aan de slag gaat, is telkens weer nieuw: elke tijd vraagt om nieuwe woorden en werkvormen om het evangelie dicht bij kinderen te brengen.
'Kleur in de kerk'
is een praktische aanvulling op de suggesties die in Kind op Zondag staan beschreven. Leuk voor de kinderen, handig voor de leiding. Kleur in de kerk biedt voor elke zondag een werkblad dat vrij gekopieerd mag worden voor de kinderen. Daarnaast is er voor elke week een passend knutsel-, puzzel- of kleurblad met creatieve en verrassende werkvormen. De begeleider kan gebruikmaken van de achtergrond- en gebruiksinformatie bij de werkbladen. Op de werkbladen zelf is informatie voor de kinderen opgenomen.
Kind op Zondag biedt ook projecten aan voor Pasen en Kerst die we soms aanschaffen.
terug