Liturgisch bloemschikken

In de 40-dagentijd, in de Advent en bij speciale gelegenheden worden in de Dorpskerk bloemstukken gemaakt voor de zondagse eredienst. Dat gebeurt al jaren door Annelieke Hurkmans en Marian Out, in samenwerking met Gre Riedijk en Annette Hovius die dit in het Kruispunt in Velserbroek doen. Zie hier voor hun schikkingen.
De symbolische schikkingen worden gemaakt aan de hand van een brochure uitgegeven door de landelijke PKN. Elke zondag wordt het gedicht aan het begin van de dienst voorgelezen.

De bloemstukken van Advent en Kerst 2017 en van de 40-dagentijd 2018 vindt u hier.
 

De schikkingen rond Pasen - 2017 stonden in het teken van 'Sta in je kracht'. In deze veertigdagentiid horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van de liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven. U vindt hier alle foto's van Pasen-2017. Een 2-tal staan hieronder:

 


Alle foto's van de schikkingen gemaakt tijdens Advent en Kerst 2016 kunt u hier vinden. Een 2-tal staan er hier:
Op de Zondag van de Voleinding, 20 november 2016, is er een veelkleurig bloemstuk gemaakt, symbool voor de veelkleurigheid van het menselijk leven. De overige foto's vindt u hier.
In de veertigdagentijd en Pasen 2016 is het thema "Ik ga. Zet een stap naar de ander". In de schikkingen voor deze 40 dagen tijd leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet alleen de beweging van de mens naar de [A]ander er is ook een beweging andersom – van God naar mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen deze beide aspecten naar voren.  Om die beweging vorm te geven hebben we gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven.  De kleur van de schoenen is wit – het wit van het licht, van het steeds opnieuw beginnen, van zuiverheid.   kunt alle foto's in het fotoalbum zien.

Zondag 27 maart  Pasen. We vieren de overwinning op de dood.  Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schikking zien we de beweging verbeeld.

schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
 
onverwacht
loopt hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen
in het brood
dat je deelt
 
God
van leven
dat onze voeten
blijven gaan
naar de [A]ander

​Zondag 20 maart, Zesde zondag van de Veertigdagentijd. Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.

schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
 
juichen
om de koning
op een ezel
die komt redden
 
tranen
vanwege vrede
die nog niet zal zijn
 
God
sterk ons verlangen
naar wat vrede brengt


Zondag 13 maart, Vijfde zondag van de Veertigdagentijd: de roep klinkt om recht. In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
 
spot
sluit af
de roep om ontferming
opent
de hemel
 
God
Ontferm U


Zondag 6 maart, Vierde zondag van de Veertigdagentijd: Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
 
eigenwaan
zet geen stap
naar de ander
 
wie zich buigt
naar God
komt in beweging
 
God
zet ons op
onze voeten 


28 februari, 3e zondag van de veertigdagentijd: er worden weinig stappen gezet, er is sprake van verharding en onwil. De Schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen- te zien aan de liggende bloemen.  Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
 
gevangen
deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap
 
God
het is
zo donker
laat liefde bloeien


21 februari, Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou lief hebben, maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe een bloem boven de andere uitsteekt – dezelfde en toch zo anders- sterk en kwetsbaar.

schoenen aan
om met hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
die ons zegt
lief te hebben
oneindig veel
lief
te hebben
zo het verschil
te maken
 
God
open
ons hart  14 februari, Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden. Veertig witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed. 


schoenen aan
om met hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar het leven
 
zijn weg van liefde
blijkt zwaar
biddend zoeken
naar kracht
waar andere slapen
 
God
blijf waken
wees houvast
terug