Verhuizing Verhuizing


Verhuizing naar Santpoort of Velserbroek

Als u in uw vorige woonplaats lid was van een PKN-gemeente, wordt u in principe automatisch overgeschreven als u uw verhuizing doorgeeft aan de burgerlijke gemeente waar u woonde. U wordt dan ingeschreven in de wijkgemeente Santpoort dan wel Velserbroek. 
 
Als u bij een andere wijkgemeente ingeschreven wilt worden, kunt u dit kenbaar maken bij de wijkgemeente waar u ingeschreven bent, of bij het kerkelijk bureau (email:kerkburo@pg-spvb.nl). U wordt dan voorkeurlid van de wijkgemeente van uw keuze. Dat wil zeggen: een lid die niet op het grondgebied van de desbetreffende wijkgemeente woont.
 
Verhuizing binnen Santpoort en Velserbroek
Wanneer u binnen Santpoort verhuist naar het grondgebied van Velserbroek (of omgekeerd), wordt u automatisch naar die wijkgemeente overgeschreven. Behalve als u voorkeurlid was (zie hierboven), dan blijft u lid van de wijkgemeente waar u al ingeschreven stond.
 
Verhuizing buiten Santpoort en Velserbroek
Wanneer u naar elders verhuist, wordt u overgeschreven naar de Protestantse Gemeente in die woonplaats. Maar als u voorkeurlid was in Santpoort dan wel Velserbroek, blijft u daar als lid ingeschreven. Wilt u dan toch overgeschreven worden, dan moet u dit zelf kenbaar maken.
terug