Misbruik, hoe verder? Misbruik, hoe verder?
Wat kun je doen als je geconfronteerd wordt met misbruik in pastorale en gezagsrelaties?

Een moeilijke en beladen vraag. Maar daarom extra belangrijk om geregeld te hebben: wat kun je als benadeelde doen, wat is je rol als kerkenraad, wat zijn de spelregels. Hoe bieden we hulp en zorgen we voor ondersteuning van de benadeelde?

De wijkkerkenraden van Velserbroek en Santpoort hebben daarom zogenaamde vertrouwenspersonen gezocht en gevonden. Dit hebben we gedaan omdat we het belangrijk vinden dat er een aanspreekpunt is in het geval iemand in contacten met pastores of anderen van onze kerk, hiermee te maken krijgt.

Vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol. Zij helpen bij het verwerken, maken van afwegingen over het al dan niet indien van een klacht, het ‘doorlopen’ van de klachtenprocedure en het behouden of hervinden van een plaats in de geloofsgemeenschap.
Hierbij stellen zij zich beide aan u voor.

Wilt u meer weten: 
- er is een 'handreiking voor benadeelden';
- er is een folder over 'klachtafhandeling';
- op de website van het meldpunt 'sexueel misbruik in de kerk (waarin ook de PKN participeert), https://www.smpr.nl/, vind u nog meer informatie. Onder andere ook een folder 'Over grenzen heen' die alleen via deze webwinkel of telefonisch via (030) 8801880 van de PKN is te verkrijgen.
- de PKN heeft een brochure gemaakt met een uitgebreid protocol. Deze is hier te downloaden, of ook (kosteloos) op papier te bestellen via www.protestantsekerk.nl/webwinkel of telefoonnummer (030) 8801880;

terug