Vertrouwenspersoon voor de wijk Santpoort, ds. Juup van Werkhoven – Romeijn Vertrouwenspersoon voor de wijk Santpoort, ds. Juup van Werkhoven – Romeijn


Na een (bachelor) studie Bedrijfseconomie heb ik ruim 15 jaar gewerkt als informatie-analist en (organisatie) adviseur in wat we nu de ICT noemen. Op mijn veertigste ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en aan Yale University. Mijn kerkelijk opleiding heb ik afgerond in Leiden. Ik ben gemeentepredikant geweest in Zeist, in de Nederlandse Kerk in Londen en in Edam. Als predikant ben ik mij altijd blijven interesseren in beleid en organisatie. In Zeist ging het om beleid om het prachtige monumentale kerkje ook een culturele functie te geven. In Londen heb ik me samen met de kerkenraad sterk gemaakt voor de oprichting van het Dutch Centre en in Edam vroeg het afstoten van een kerkgebouw en de pastorale begeleiding daarvan veel aandacht. Daarnaast heeft (kerk) muziek en poëzie mijn hart. In het kader van de permanente educatie volgde ik van 2013-2015 de opleiding tot interim predikant in de PKN. Per 1 juni 2016 ging ik met vervroegd emeritaat, met de bedoeling om als interim-predikant part-time aan de slag te gaan. En toen kwam Bloemendaal op mijn pad: sinds 1 december 2016 ben ik voor 50% van de werktijd werkzaam in de gemeente. De focus van mijn werk ligt bij pastoraat en ouderen.

Contactgegevens:
e-mail: juupvanwerkhoven@gmail.com
telefoon: 06 – 2304 2861
 
terug