Vertrouwenspersoon voor de wijk Velserbroek, mw. Jody van der Velde

 Het is gebruikelijk dat er binnen de kerk een onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt aangewezen waarbij men terecht kan in geval van vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, financiële malversaties, intimidaties, bedreigingen of anderszins. Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met hun vragen, vermoedens of meldingen.

Ds. Rene van der Rijst vervulde de afgelopen jaren deze functie voor Het Kruispunt te Velserbroek, maar door zijn overlijden was er een vacature ontstaan.

We zijn blij dat Jody van der Velde zich bereid heeft verklaard deze functie op zich te willen nemen.

Contactgegevens:
e-mail: jody.velde@gmail.com
telefoon: 06-45897084
 
terug