Wat houdt de nieuwe organisatie-structuur in?


Wat zijn de belangrijkste veranderingen:
  1. Formeel worden de 2 wijkgemeentes met hun wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad opgeheven en is er straks één kerkenraad en één gemeente.
  2. Deze kerkenraad delegeert een deel van haar werkzaamheden aan werkgroepen. Deze hebben een grote mate van zelfstandigheid en bijvoorbeeld een eigen budget. Ook kunnen gemeenteleden (die geen ambtsdrager zijn) in deze werkgroepen worden benoemd.
  3. Het werk in en rond het Kruispunt en de Dorpskerk wordt georganiseerd door lokale werkgroepen:  Eredienst en Pastoraat.
  4. Bepaalde activiteiten worden gemeentebreed georganiseerd:
    - Vorming en Toerusting
    - En ‘kerk-naar-buiten'
terug