Wat is en doet de Stichting?

De activiteiten van de Stichting Cultuur in de Dorpskerk omvatten onder anderen concerten met klassieke en populaire muziek, zoals het jaarlijkse koffieconcert van de Harddraverijvereniging Santpoort en Omstreken, als onderdeel van het Santpoortse Dorpsfeest. Maar ook Russische of Jiddische muziek met verteltheater, literaire avonden met muziek, zangkoren en jeugdorkesten. Alles met bekende en minder bekende Nederlanders en artiesten, kregen in de afgelopen jaren de aandacht.

Naast de hiervoor genoemde activiteiten organiseert de Stichting Cultuur in de Dorpskerk ook filmavonden, fototentoonstellingen en kunstexposities, zoals de jaarlijkse Kunstlijn. Vanaf 2004 is er jaarlijks in het eerste weekend van november deelgenomen aan de in onze omgeving bekend staande “Haarlemse Kunstlijn”. Veel kunstliefhebbers maken dan een rondje Haarlem en bezoeken naast galerieën en expositieruimten in Haarlem ook een aantal kunstenaars en exposities in Santpoort. Daarbij is de Dorpskerk inmiddels een vaste trekpleister is geworden.

Het kerkgebouw is uitstekend geschikt voor brede exposities, zoals schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, sieraden en glaswerken. Gebleken is dat er in Santpoort interesse bestaat voor exposities van zowel beroepsbeoefenaars als amateurs. Daarom wordt eenmaal in de twee jaar ook tevens de zaal ingericht voor de amateur- of vrijetijdskunstenaars, in het kader van Kunst in de Dorpskerk (KIDD).
terug