Youth for Christ Velserbroek

Youth for Christ Velserbroek
Hallo lieve mensen (Kruispunters),

Wist u dat.....
- wij met een team van Youth for Christ iedere dinsdagavond in Kruispunt met elkaar eten?
- we na het eten en bidden met elkaar de straat opgaan?
- er altijd jongeren op het Asfalt (Zwanebloemplantsoen) zijn die op ons wachten?
- die uitkijken naar de dinsdag omdat wij er dan weer zijn?
- dat we al drie jaar lang Gods liefde uitdelen, door woorden en door daden?
- wij heel graag jullie hierin willen betrekken?
- we zondag 15 maart 2020 een presentatie komen geven tijdens de dienst!

Tot ziens!

Hans van Bezooijen en Rick Klinge


 
terug