Dorpskerk Dichtbij

Dorpskerk Dichtbij

In dat kader wordt een breed scala aan activiteiten ontwikkeld, zowel in de publieke ruimte (bv. de Santpoorter Dorpsgesprekken) als wat intiemer in bijvoorbeeld de Soep en Spirit-bijeenkomsten.
We ontwikkelen nieuwe activiteiten om als kerk meer zichtbaar en van betekenis te zijn in het dorp zoals:
  • Laagdrempelige diensten, waaronder meezingdiensten, vespers (bv. Johannes-passion, keltische spiritualiteit, vespers in de 40-dagentijd)
  • Dorpsgesprekken in cafe Bartje Boven
  • Lezingencyclus, bv. over Chagall
  • Soep en spirit, gespreksavonden in kleine kring bij mensen thuis aan tafel
  • Lebjib, gespreksgroep voor 10-13 jarigen
  • Eenmalige symposia over maatschappelijke thema’s zoals zorg en vluchtelingen
  • Ondersteuning van de oprichting van stichting Hartegoed, t.b.v. mensen die vanuit een hulpvraag behoefte hebben aan alternatieve vormen van geestelijk leven
Achter het project staat een projectgroep: Martine Roomer, Hans Dommershuijzen en Foka Oosterhuis (voorzitter).
Contactpersoon: Foka Oosterhuis (06-20503078 | e-mail

Voor verdere info en actualiteit bekijk ons op facebook of via de link op deze website. Meedoen of meer informatie? Mail hier.
terug