zondag 2 januari 2022 om 10:00

Online Kerkdienst, Nieuwjaarsdienst
Voorganger(s): ds. Gilda Polderman

Tot nader order worden de kerkdiensten alléén online uitgezonden, dus zónder kerkgangers.
Kijk op de Welkomspagina hoe u de dienst online kunt volgen. 

terug