Naar één Kerkenraad!

Maandag 16 mei 2022 hebben de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad een volgende stap gezet naar ‘een lichtere kerk’ in Santpoort en Velserbroek.

Op 28 maart was de nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) voorlopig vastgesteld. Op 16 mei hebben de kerkenraden er dit proces afgerond: de PR is nu definitief.
Dat betekent dat we vanaf 3 oktober 2022 één Protestantse gemeente zijn met één Kerkenraad. De Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad zijn opgegaan in wat we simpelweg 'de Kerkenraad van de Protestantse gemeente  te Santpoort en Velserbroek' zijn gaan noemen.
Die 3 oktober was later dan oorspronkelijk gedacht, dat komt omdat we meer tijd nodig hadden om de nieuw te vormen werkgroepen op te zetten. We wilden dit proces met elkaar goed afronden en direct een goede start maken, dus we hebben daar nog wat extra de tijd voor genomen.
Wilt u misschien meedoen of -denken in één van deze werkgroepen? Dat zou fijn zijn. De werkgroepen zijn er gekomen omdat daarmee hopelijk meer gemeenteleden hun talenten willen inzetten voor de gemeente. U leest er elders meer over. Heeft u vragen of opmerkingen, we horen ze graag op beleid@pg-spvb.nl
terug