Naar één kerkenraad! Naar één kerkenraad!
Maandag 16 mei 2022 hebben de Wijkkerkenraden en de Algemene kerkenraad een volgende stap gezet naar ‘een lichtere kerk’ in Santpoort en Velserbroek.

Op 28 maart was de nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) voorlopig vastgesteld. Op 16 mei hebben de kerkenraden er dit proces afgerond: de PR is nu definitief.
Dat betekent dat we per 3 oktober a.s. een Protestantse gemeente zullen zijn met 1 kerkenraad. De Wijkkerkenraden en de Algemene kerkenraad gaan op, in wat we simpelweg 'de kerkenraad van de Protestantse gemeente  te Santpoort en Velserbroek' zullen gaan noemen.
Die 3 oktober is later dan oorspronkelijk gedacht, dat komt omdat we meer tijd nodig hebben om de nieuw te vormen werkgroepen op te zetten. We willen dit proces met elkaar goed afronden en direct een goede start maken, dus we nemen daar nog even de tijd voor.
Wilt u misschien meedoen of denken in één van deze werkgroepen? Dat zou fijn zijn. De werkgroepen zijn er gekomen omdat daarmee hopelijk meer gemeenteleden hun talenten willen inzetten voor de gemeente. U leest el elders meer over. Heeft u vragen of opmerkingen, we horen ze graag op beleid@pg-spvb.nl
terug