Naar één kerkenraad! Naar één kerkenraad!
Genomen besluiten op 28 maart:
1. Het door de beleidscommissie voorbereide Stappenplan is goedgekeurd. Dit plan beschrijft welke besluiten, wanneer moeten worden genomen om uiteindelijk voor de zomervakantie de nieuwe organisatievorm in te kunnen laten gaan;

2. Het concept van de nieuwe zogenaamde ‘Plaatselijke Regeling’ is voorlopig vastgesteld. Dit document beschrijft de afspraken rond een aantal (door de kerkorde) verplichte onderwerpen.
De vaststelling is voorlopig, omdat nu eerst de gemeente 'gehoord' gaat worden. U leest daar elders meer voer.

Ook lezenswaardig is het artikel in het kerkblad van 7 april 2022.
Bent u gemeentelid en wilt u de documenten op papier ontvangen? Laat het ons weten, dan zorgen we ervoor, mailed u dan s.v.p. naar beleid@pg-spvb.nl En vermeld uiteraard uw adres.
terug